Tháng Tám

13/08/2019

Tổ chức khóa study tour cho sinh viên ĐH Công nghệ thông tin Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2019

Từ ngày 8 đến 14/8/2019, tại Phòng Hội thảo – Tòa nhà Sunwah, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối […]