BÙNG NỔ 19 đơn hàng XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG sang Nhật trong Tháng 9/2018