Giao hữu bóng đá giữa ULIS và BIDV nhằm gây quỹ “Chắp cánh ước mơ ULIS”