Một tập thể và 5 cá nhân của ULIS được vinh danh vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc