Tổ chức khóa study tour cho sinh viên ĐH Công nghệ thông tin Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2019