Trao bằng cử nhân VB2 hệ VHVL ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH.2020 liên kết đào tạo với Học viện Khoa học và Công nghệ