Tưng bừng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại Tuần lễ văn hoá Sejong 2019, ULIS