Tháng Chín

27/09/2019

Tưng bừng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại Tuần lễ văn hoá Sejong 2019, ULIS

Từ 23/9 đến 4/10/2019, Trung tâm Sejong Hà Nội 2 (Khoa NN&VH Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN) đã tổ chức Chương […]