Tháng Hai

08/02/2023

Ban hành Đề án Hỗ trợ sinh viên trong học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Ngày 01 tháng 2 năm 2023, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ký Quyết định số 389/QĐ–ĐHNN về việc Ban hành Đề án Hỗ trợ sinh viên trong học tập tại Trường […]
01/02/2023

Sôi nổi Ngày hội việc làm – ULIS Job Fair 2022

Ngày 27/11/2022, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm – ULIS Job Fair 2022”. […]
01/02/2023

[Dự kiến] Phương án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG […]