Tháng Sáu

26/06/2023

Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6)

Ngày 26/6 hàng năm là “Ngày thế giới phòng chống ma túy” và cũng là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” ở Việt Nam. Đây […]
16/06/2023

(Infographic) Chương trình đào tạo đại học tuyển sinh năm 2023

(Infographic) Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023
06/06/2023

《CHÍNH THỨC》Mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023

Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã chính thức mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy […]