[Dự kiến] Phương án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ