Khai giảng khóa bồi dưỡng NN&VH Việt Nam cho sinh viên Đại học Chengchi, Đài Loan 2019